Morgen wordt er in de Tweede Kamer over het cultuurbeleid gesproken. In Utrecht spraken we vanmiddag in de commissie over cultuur in de voorjaarsnota. Na de zomer gaan we in de gemeenteraad verder met de uitgangspuntennotitie voor het cultuurbeleid van de aankomende jaren aan de slag, maar ik sloeg alvast wat piketpaaltjes. Hieronder mijn bijdrage!

Voorzitter,
D66 is blij dat het cultuurbudget meegroeit met de groei van de stad. Wat dat betreft hadden we graag gezien dat de stad wat sneller was gegroeid, dan hadden we nog meer makers kansen kunnen geven.

We zijn natuurlijk ook blij met het extra geld van het Rijk voor cultuur, en de broodnodige aandacht die de minister heeft voor fair practice. Tegelijkertijd zien we dat de groei van het landelijke budget met name bij een grotere basisinfrastructuur (de BIS) terecht komt.

Daar krijg ik wel een beetje buikpijn van. De kloof tussen insiders en outsiders wordt groter, vrees ik. De insiders krijgen straks een mooi vast contract, betaald volgens CAO. De outsiders, de zelfstandige makers die al een aantal jaar rammelen aan de poort, blijven straks voor een klein bedrag zweten op aanvragen en afrekeningen om hun projecten te kunnen doen.

Wat er met de Utrechtse gezelschappen en festivals in de stal van het Fonds Podiumkunsten gaat gebeuren vind ik ook nogal spannend. En ik vraag me ook af hoeveel ruimte er nog over blijft voor nieuwe Utrechtse toetreders daar.

Voorzitter,
En dat terwijl we in Utrecht juist die talentvolle makers en culturele initiatieven kansen willen geven. In de voorjaarsnota staat dat dit “bijvoorbeeld” via een 2-jarige regeling zal gebeuren. Wat D66 betreft komt die er, maar kunnen we nóg verder gaan in het slopen van de muren tussen insiders en outsiders. Daarvoor zie ik 4 kansen:

1
Met het invoeren van een 2-jarige regeling komt er ook ruimte om als maker halverwege de cultuurnotaperiode in te stromen. Maar dan moet die ruimte er qua budget wel zijn. Om ervoor te zorgen dat tegen die tijd de 2-jarige regeling niet op slot zit, lijkt het mij wijs om nu alvast af te spreken dat we halverwege de cultuurnotaperiode de 2-jarige regeling laten groeien. Is het college bereid om tegen die tijd op basis van de groei van de stad met een voorstel te komen? Graag een toezegging.
2
Dit jaar wordt er dankzij het initiatief van Student & Starter, D66 en de VVD een zwerm van makers via de professionaliseringsregeling klaargestoomd voor het doen van een kansrijke aanvraag voor die 2-jarige regeling. Het lijkt mij goed om alvast een nieuwe zwerm makers klaar te stomen voor het doen van een aanvraag over 2 jaar! Kan de wethouder toezeggen aan het einde van dit jaar met een evaluatie van de regeling te komen, en op basis daarvan voorstellen te doen over hoe we deze verder kunnen ontwikkelen? Ik denk persoonlijk dat het interessant zou zijn om eens te kijken naar hoe het Filmfonds makers in elke aparte stap financiert – van ontwikkeling van een idee, naar uitwerking van dat idee, et cetera.
3
Hoewel ik een beetje zeur over die volgepropte BIS, lijkt het mij een kans dat het Rijk wil investeren in talentontwikkeling. Hoe kijkt de wethouder naar die “ontwikkelfunctie” voor talentontwikkeling – ik heb die term ook niet verzonnen – zoals die door het Rijk is geformuleerd? Hoe gaan we deze in Utrecht laten landen? Wat mij betreft komen we met een voorstel voor zo’n “ontwikkelfunctie” die buiten de lijntjes kleurt én over grenzen gaat: ruimte dus voor experiment, cross-overs en een internationale blik. Ik ben benieuwd hoe we dat gaan terugzien in onze uitgangspuntennota na de zomer. Graag een reactie.
4
Het Rijk wil verder de inzet van regio’s steunen. Ze komen met geld over de brug als we duidelijk zeggen wat we willen. Het lijkt mij interessant om te zien of we een regionaal cultuurfonds kunnen opzetten voor die betaalbare werk-, productie- en presentatieplekken waar we zo naar snakken. In ons regioprofiel hebben we een mooi voorschotje genomen, en ik denk dat het feestelijk is dat ook de link met erfgoed wordt gemaakt. Zo gebruiken we ons erfgoed actief, en kunnen we er op een verrassende manier van genieten.
Het regioprofiel voelt alleen nu nog vooral als een feestje van Utrecht en Amersfoort. Gaat de provincie ook over de brug komen? En hoe verleiden we andere gemeenten in de regio om samen met ons de Rijksverdubbelaar in te zetten? Meer samenwerking is meer schwung, wat mij betreft. Graag een reactie.

Voorzitter,
Nog één ding. Het is geweldig dat het Berlijnplein in cultureel opzicht de concurrentie aangaat met de binnenstad. Ik wil jongeren in Leidsche Rijn alleen niet zo lang laten wachten op een plek om zich te ontplooien of een podium om op te shinen. 15-jarigen van nu hebben tegen de tijd dat het jongerencultuurhuis ingepland staat al een rijbewijs, zodat ze met de auto hun vertier elders kunnen zoeken! Om de saaiheid te lijf te gaan willen wij daarom met een motie komen om de komst van het jongerencultuurhuis te vervroegen.

Categorieën: algemeen